Moderna

Nya finska massiva trähus med raka linjer passar bra in i landskapet – aeven i stadsmiljöer.

Massiva trähus passar in i landskapet

 • Finska hus av massivt trä är moderna hus med alla bekvämligheter, som även passar in i stadsmiljöer.
 • Innovativa produktförbättringar, såsom en timmerstruktur som inte sätter sig, i kombination med avancerad planerings- och produktionsteknologi, möjliggör lösningar enligt samtida arkitektur för många olika smaker.
 • Finska hus av massivt trä har belönats med flera internationella och nationella arkitekturpris.
  Till exempel: Livawards

Hälsosamma

Hus av massivt trä, med väggkonstruktioner byggda av ett material, är enligt undersökningar långlivade, säkra och har ett hälsosamt inomhusklimat.

Massiva trähus har enligt undersökningar god inomhusluft.

 • Rumsluft som är för torr eller fuktig ökar antalet dammkvalster, sporer och mögelbildning som är skadliga för människan. Träytan på massiva trähus binder och utlöser fukt i inomhusluften och håller inandningsluften på en optimal nivå för människan.
 • I genomförda undersökningar har träytor konstaterats vara antibakteriella. I undersökningar har man upptäckt att träets extraktiva ämnen tillintetgör bl.a. sjukhusbakterier.
 • Träytor inne i byggnader har konstaterats ha en positiv inverkan på människans psykofysiska egenskaper. Koncentrationsförmågan förbättras, till och med hjärtrytmen sjunker.

Koldioxidneutrala

Massiva trästrukturer är energieffektiva och binder stora mängder av atmosfärens CO2-utsläpp. Finska massiva trähus är lätta att bygga så att de blir koldioxidneutrala.

Massiva trähus är kolreservoarer.

 • Strukturerna i massiva trähus är energieffektiva och i trädelarna har det lagrats stora mängder koldioxid från atmosfären. Trädelarna i en mellanstort (145 m2) massivt trähus binder över 30 000 kilo koldioxid. Denna koldioxidreservoar kompenserar användningen av en familjebil med förbränningsmotor i över 15 års tid. Laminated log wall structures, RTS EPD31_19, 14 000 km/v, 135 g CO2/km.
 • I produktionsprocessen av massiva trähus får man som biprodukt mera energi än vad som förbrukas när man tillverkar själva produkten. Den förnybara energiförsörjning som uppstår som en biprodukt i produktionsprocessen utnyttjas i uppvärmningen av hus.
 • Genom att utnyttja husteknik och förnybar energi som redan finns på marknaden är massiva trähus koldioxidneutrala under hela sin livscykel.

Snabba att bygga

Finska hus av massivt trä är starka och hållbara, men trots det snabba att bygga. Vid behov också lätta att demontera, flytta och montera ihop på nytt.

Massiva trähus är snabba att montera och lätta att återanvända

 • Väggkonstruktionerna i massiva trähus är starka och hållbara, men trots det lätta och snabba att montera. När man monterar byggnadens massiva väggstockar får man genast färdiga ytor på båda sidorna. Det behövs inget tidskrävande utjämnings- eller ytarbete.
 • Eftersom det inte finns fuktabsorberande strukturella lager eller plastbarriärer i väggkonstruktionerna på massiva trähus, är det fukttekniskt en väldigt säker och varaktig konstruktion.
 • Tack vare den enkla väggkonstruktionen och sammanfogningstekniken är väggarna i massiva trähus lätta att demontera, flytta och montera ihop på nytt. Det uppstår inget avfall att föra till avstjälpningsplatsen, utan väggkonstruktionerna av massivt trä är till 100 procent återanvändbara. I Finland används för tillfället tusentals flyttade och återuppbyggda massiva trähus.

Hållbart

Finska hus av massivt trä tillverkas av världens bästa råmaterial – finskt FSC- eller PEFC-certifierat virke.

Massiva trähus tillverkas i Finland på ett ekologiskt hållbart sätt

 • Skogslagen trädde i kraft i Finland redan år 1851. Den förpliktigar skogsägare att plantera nya träd i stället för träd som huggs ned. På grund av detta, trots den betydande skogsindustrin, finns det för tillfället mera skog i Finland än någonsin tidigare.
 • I Finland finns också en betydande mängd skyddade skogsområden. Av de skogar som är skyddade with the strict criteria in Europeiska Unionens området ligger over 50 percent in Finland
 • Finlands skogar är till 90 percent certifierade enligt FSC and PEFC systems. Finska massiva trähus tillverkas endast av certifierat trä.

Will you hear me from Finska Timmerhus?

Fraga mer!

Visste du att:

I Finland är produktionsskogar till över 90 procent certifierade (PEFC, FSC)

Hus för världens lyckligaste folk. Hållbart producerade med finsk sisu.