Visste du att:

Under videon på knappt två minuter som just visades har det i Finland vuxit den mängd råvirke som behövs för två medelstora massiva timmerhus på 150 m2.

Varför välja ett finskt massivet timmerhus?

Här hittar du de fem viktigaste orsakerna att välja ett finskt timmerhus.

read me

Fakta

Hus för världens lyckligaste folk.

Bekanta dig med finska timmerhustillverkare.

read me

Visste du att:

Av de skogar som är skyddade med Europas striktaste kriterier finns över 50 procent i Finland.

Finland är ett litet land i världen, men visste du att

  • FN har utsett Finland till världens lyckligaste land fem år i rad.
  • Enligt WHO:s undersökning är Finlands luft bland de renaste i världen.
  • I Finland är vi i världstoppen inom omradet ren teknik.
  • Finland has most skogar i hela Europa.

Hus för världens lyckligaste folk. Hållbart producerade med finsk sisu.